X

Lịch sử phát triển

Năm 1991

Nhà máy Xi măng Sài Gòn, chuyên sản xuất các loại xi măng trám giếng khoan
Xem thêm

Năm 2003

Chuyển đổi thành Công ty Cổ Phần Xi Măng Sài Gòn
Xem thêm

Năm 2007

Công ty đổi tên thành Công ty Cổ Phần Phát Triển Sài Gòn, mở rộng thêm hoạt động Sản xuất Kinh doanh đồ gỗ nội thất xuất khẩu
Xem thêm

Năm 2012

Phát triển mạnh trong lĩnh vực sản xuất xi măng chuyên dùng, cung cấp cho các dự án đặc biệt
Xem thêm

Năm 2017

Phát triển trạm phân phối tiếp nhận xi măng, đầu tư hệ thống bơm hút, khai thác khả năng tiếp nhận cảng nội địa, chuyển đổi từ công nghệ nghiền sang công nghệ trộn
Xem thêm

Năm 2020

Phát triển sản xuất xi măng theo công nghệ trộn, ứng dụng các loại nguyên vật liệu, phế thải công nghiệp vào sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường.
Xem thêm