X

Lịch sử phát triển

Năm 1991

Nhà máy Xi măng Sài Gòn, chuyên sản xuất các loại xi măng trám giếng khoan
Xem thêm

Năm 2003

Chuyển đổi thành Công ty Cổ Phần Xi Măng Sài Gòn
Xem thêm

Năm 2007

Công ty đổi tên thành Công ty Cổ Phần Phát Triển Sài Gòn, mở rộng thêm hoạt động Sản xuất Kinh doanh đồ gỗ nội thất
Xem thêm

Năm 2012

Phát triển mạnh lĩnh vực ximăng chuyên dùng, cung cấp cho các dự án
Xem thêm

Năm 2017

Phát triển trạm phân phối tiếp nhận ximăng, đầu tư hệ thống bơm hút, khai thác khả năng tiếp nhận cảng nội địa, chuyển đổi từ công nghệ nghiền sang công nghệ trộn
Xem thêm

Năm 2020

Phát triển xi măng theo công nghệ trộn, ứng dụng các loại nguyên vật liệu, phế thải công nghiệp vào sản xuất, bảo vệ môi trường.
Xem thêm