X
2912 - 2020
Quá trình phát triển

Nguyên cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt đặt viên đá đầu tiên trong buổi lễ khởi công xây dựng nhà máy.

Bài viết liên quan