X
3112 - 2020
Cảng Nội Địa

Cảng nội địa

Cảng xi măng Sài Gòn có thể tiếp nhận tàu hàng có tải trọng lên đến 5.000 (tấn), phục vụ tốt nhu cầu nhập nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Đây cũng là lợi thế lớn của SDC.  
Bài viết liên quan