X

Xí Nghiệp Gỗ
Xí Nghiệp Gỗ
Tổng doanh thu xuất khẩu hàng năm
lên đến 1.6 triệu USD
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG Ở NHÀ MÁY
Phòng lab có thể là một căn phòng nhỏ trong tổng thể tòa nhà hoặc một công trình được xây dựng riêng chỉ để sử dụng cho việc tiến hành các thí nghiệm, các đề án nghiên cứu, thực nghiệm.
Gallery