X

Xí Nghiệp Gỗ
Xí Nghiệp Gỗ
Tổng Sản lượng xuất khẩu hàng năm
lên đến 12 triệu tấn cho cá thị trường châu âu
Phòng Lab hay Laboratory là phòng thí nghiệm – cơ sở hạ tầng được xây dựng và thiết kế để cung ứng những điều kiện cần thiết cho việc triển khai thực hiện các thí nghiệm (thực nghiệm) thuộc nhiều lĩnh vực như sinh, hóa, vật lý,…nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, đảm bảo tính an toàn cho người làm thí nghiệm.

Phòng lab có thể là một căn phòng nhỏ trong tổng thể tòa nhà hoặc một công trình được xây dựng riêng chỉ để sử dụng cho việc tiến hành các thí nghiệm, các đề án nghiên cứu, thực nghiệm.
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG Ở NHÀ MÁY
Phòng lab có thể là một căn phòng nhỏ trong tổng thể tòa nhà hoặc một công trình được xây dựng riêng chỉ để sử dụng cho việc tiến hành các thí nghiệm, các đề án nghiên cứu, thực nghiệm.
Gallery