• Xi măng poóc lăng xỉ lò cao PCB-BFS-50 được nghiên cứu, sản xuất và kiểm soát chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4316:2007.
 •  Là một sản phẩm xi măng công nghiệp. 
 •  Cường độ xi măng ổn định và tăng cao ở tuổi dài ngày.
 •  Xi măng có tính tương tác tốt giúp người sử dụng dễ dàng trộn, thi công các hạng mục có kích thước thiết kế khác nhau.

CHẤT LƯỢNG

 • Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4316:2007
 • Xi măng poóc lăng xỉ lò cao PCB-BFS-50 

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT XI MĂNG POÓC LĂNG XỈ LÒ CAO PCBBFS50:

Chỉ tiêu

Đơn vị

TCVN 4316:2007
(PCB-BFS-50)

PCBBFS50 – Loại II

Xi măng Sài Gòn
(Kết quả trung bình)

Cường độ nén

MPa

   

- 03 ngày ± 45 phút

 

≥ 20

24 ± 2

- 28 ngày ± 8 giờ

 

≥ 50

54 ± 2

Thời gian đông kết

Phút

   

- Bắt đầu

 

≥ 45

165 ± 15

- Kết thúc

 

≤ 600

220 ± 15

Độ mịn

     

- Sót sàng 0.09mm

%

≤ 10

3 ± 2

- Bề mặt riêng Blain

cm²/g

≥ 2800

4000 ± 100

Độ ổn định thể tích

mm

≤ 10

1.5 ± 1

Hàm lượng mất khi nung

%

≤ 3.0

2.8 ± 1

Hàm lượng SO3

%

≤ 3.5

1.5 ± 1

Hàm lượng MgO

%

≤ 6.0

3.2 ± 1

 

ỨNG DỤNG

 • Xi măng poóc lăng xỉ lò cao PCB-BFS-50 được ứng dụng trọng thi công xử lý nền đất yếu.
 • Hai công nghệ thi công xử lý nền đất yếu chính đó là: CDM và Jet Grouting

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hàm lượng xi măng và lượng nước thực trộn phụ thuộc vào:

 • Tính chất đặc trưng của nền đất cần xử lý.
 • Thiết kế cơ lý đất nền. 
 • Khả năng chịu tải trọng yêu cầu của đất nền sau xử lý.
 • Các kết quả trong phòng thí nghiệm chuyên môn về thiết kế cấp phối đất trộn xi măng và nước.
 • Các kết thử nghiệm thực tế hiện trường – khoan cọc thử nghiệm.
 • Quyết định lựa chọn cấp phối thi công của nhà thầu, tư vấn giám sát chấp thuận và ban quản lý dự án phê duyệt.

ƯU ĐIỂM

 • Độ bền cao với môi trường xâm thực như: môi trường nước mặn, môi trường sulfate.
 • Tính chống thấm tốt. 
 • Tăng khả năng chịu tải, giảm lún, tăng ma sát nền. 
 • Ngăn chặn sự hóa mềm nền móng, thẩm thấu mực nước ngầm và xử lý các vùng bị ô nhiễm. Tăng ổn định, giảm chấn động nền móng.
 • Phát triển cường độ cao ở tuổi dài ngày nên tăng tuổi thọ của công trình.