X

Xi măng dân dụng

XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP

  • Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB40 được nghiên cứu, sản xuất và kiểm soát chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6260:2009 và theo quy định của Quy chuẩn Việt Nam QCVN 16:2019/BXD.
  • Là một sản phẩm xi măng dân dụng, giúp cho Khách hàng có thể sử dụng dễ dàng và tiện lợi trong hai công tác chính đó là: bê tông và vữa xây tô.
  • Cường độ xi măng ổn định.
  • Xi măng có tính tương tác tốt giúp người sử dụng dễ dàng trộn, thi công: bê tông và vữa.
Xem thêm

XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP

  • Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB50 được nghiên cứu, sản xuất và kiểm soát chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6260:2009 và theo quy định của Quy chuẩn Việt Nam QCVN 16:2019/BXD.
  • Là một sản phẩm xi măng công nghiệp, giúp cho Khách hàng có thể sử dụng dễ dàng và tiện lợi trong hai công tác chính đó là: bê tông tươi và cấu kiện bê tông đúc sẵn.
  • Cường độ xi măng ổn định.
  • Xi măng có tính tương tác tốt giúp người sử dụng dễ dàng trộn, thi công các cấp phối bê tông có yêu cầu kỹ thuật cao.
Xem thêm