X

Tin chuyên ngành

Sử dụng tro bay tinh khiết để sản xuất bê tông xanh, bền hơn

Sản xuất và sử dụng xi măng trong bê tông là một nguồn phát thải khí CO2 chính, giải pháp thay thế xi măng bằng tro bay là một điều cần thiết
Xem thêm