Xi măng giếng khoan


 • Bơm trám xi măng là một trong những công đoạn quan trọng của quá trình thi công các giếng khoan dầu khí. Nếu công đoạn này không thành công thì có thể ảnh hưởng rất xấu đến việc thi công tiếp theo và trong nhiều trường hợp có thể phải dừng thi công hoặc thậm chí phải hủy toàn bộ giếng, chất lượng bơm trám xi măng các giếng khoan phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng chủ yếu là: Kỹ thuật công nghệ bơm trám & vật liệu sử dụng để bơm trám (xi măng trám giếng khoan).
 • Vữa xi măng dùng để bơm trám các giếng khoan cần phải có tỷ trọng hợp lý để cùng với dung dịch khoan và các chất lỏng khác trong giếng tạo cột áp suất thủy tĩnh, giúp cân bằng áp suất vỉa và thấp hơn áp suất vỡ vỉa . Do đó, cần điều chỉnh tỷ trọng vữa xi măng trong điều kiện áp suất vỉa, vỡ vỉa dọc theo thân giếng khoan luôn thay đổi và khác nhau.
 • SDC là đơn vị hợp tác duy nhất với liên doanh XNLD Vietsovpetro đã đưa vào sử dụng các loại xi măng trám giếng khoan chuyên dụng, mang lại hiệu quả kinh tế kỹ thuật cao.
 • Xi măng OWC, OWC-S, OWCL và OWCL-S sản xuất  tương ứng với tiêu chuẩn XNLD Vietsovpetro và tiêu chuẩn GOST, có thể sử dụng ngay mà không cần phối trộn các loại phụ gia khác khi thi công, rất thuận tiện trong mọi điều kiện của vùng  mỏ khai thác của nước ta. 

 

XI MĂNG OWC

Xi măng  poóc lăng trám giếng khoan (OWC)

 • Sử dụng bơm trám các giếng khoan có nhiệt độ đáy đến 100°C (chiều sâu 2600m). 
 • Trị số áp suất vỉa từ trung bình đến cao (gradient áp suất vỉa từ 0.0135 – 0.0165MPa/m).
 • Khi tỷ lệ Nước/Xi măng có trị số từ 0.5 – 0.6 sẽ thu được tỷ trọng vữa 1.72 – 1.80 g/cm3. 
 • Độ bền sulfate ở mức độ trung bình và cao.

XI MĂNG OWCL

Xi măng trám giếng khoan tỉ trọng nhẹ (OWCL)

 • Sử dụng bơm trám các giếng khoan có nhiệt độ đáy đến 100°C (chiều sâu 2600m).
 • Trị số áp suất vỉa trung bình (gradient áp suất vỉa từ 0.008 – 0.0105MPa/m).
 • Khi tỷ lệ Nước/Xi măng có trị số từ 0.8 – 0.9 sẽ thu được tỷ trọng vữa 1.52 – 1.58 g/cm³.
 • Độ bền sulfate ở mức độ trung bình và cao.

XI MĂNG OWC-S

Hỗn hợp xi măng poóclăng trám giếng khoan - Silicate flour (OWC-S)

 • Sử dụng bơm trám các giếng khoan có nhiệt độ đáy lớn hơn 100°C (chiều sâu lớn hơn 2600m).
 • Trị số áp suất vỉa từ trung bình đến cao (gradient áp suất vỉa từ 0.0135 – 0.0165MPa/m).
 • Khi tỷ lệ Nước/Xi măng có trị số từ 0.5 – 0.6 sẽ thu được tỷ trọng vữa 1.72 – 1.80 g/cm³.
 • Độ bền sulfate ở mức độ trung bình và cao.

XI MĂNG OWCL-S

Hỗn hợp xi măng trám giếng khoan - Silicate Flour tỉ trọng nhẹ (OWCL-S)

 • Sử dụng bơm trám các giếng khoan có nhiệt độ đáy lớn hơn 100°C (chiều sâu hơn 2600m).
 • Trị số áp suất vỉa từ trung bình (gradient áp suất vĩa từ 0.008 – 0.0105MPa/m).
 • Khi tỷ lệ nước/ xi măng có trị số từ 0.8 – 0.9 sẽ thu được tỷ trọng vữa 1.52 – 1.58 g/cm³
 • Độ bền sulfate ở mức độ trung bình và cao.