X

Cầu chữ Y
  • Vị trí: Bắt đầu tại đường Nguyễn Biểu, quận 5, Tp. HCM

  • Loại dự án: Sửa chữa - Nâng Cấp - Gia cường cầu giao thông

  • Tổng chiều dài: 497.4 (m)

  • Sản phẩm sử dụng: Bê Tông khô trộn sẵn Foreva Shotcrete 50

  • Tổng sản lượng: 1100 (tấn)

  • Kết thúc: Quý 4/2019

Dự án nâng cấp cầu Chữ Y với kinh phí 186 tỉ đồng gồm mở rộng 3 nhánh cầu với tổng chiều dài 497,4 (m). Trong đó, mặt cầu hiện hữu rộng 12 (m) được mở rộng lên 13,9 (m). Không những mở rộng diện tích bề mặt cầu mà còn tăng sức chịu tải từ 13 (tấn) lên 18 (tấn). Bê tông phun khô Foreva Shotcrete 50 được SDC sản xuất là 1 giải pháp hữu hiệu đã góp phần hoàn thành công tác sửa chữa, nâng cấp và gia cường của dự án này.

Foreva Shotcrete 50

Bê tông khô

Foreva  Shotcrete 50 là hỗn hợp bê tông khô trộn sẵn dùng để sửa chữa và gia cố những cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép có yêu cầu cao về cường độ.