X

Cầu chữ Y
  • Vị trí: Bắt đầu tại đường Nguyễn Biểu, quận 5, Tp. HCM

  • Loại dự án: Sửa chữa - Nâng Cấp - Gia cường cầu giao thông

  • Tổng chiều dài:497.4m

  • Sản phẩm sử dụng: Bê Tông khô trộn sẵn Foreva Shotcrete 50

  • Tổng số sản lượng: 1100 tấn

  • Kết thúc: Quý 4/2019

Dự án nâng cấp cầu Chữ Y với kinh phí 186 tỉ đồng gồm mở rộng 3 nhánh cầu với tổng chiều dài 497,4m. Trong đó, mặt cầu hiện hữu rộng 12m được mở rộng lên 13,9m. Cầu được nâng cấp mở rộng có thể chịu được tải trọng từ 13 tấn lên 18 tấn. Sửa chữa, nâng cấp và gia cường bằng bê tông phun khô Foreva Shotcrete 50 do SDC sản xuất

Foreva Shotcrete 50

Bê tông khô

Foreva  Shotcrete 50 là hỗn hợp bê tông khô trộn sẵn dùng để sửa chữa và gia cố những cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép có yêu cầu cao về cường độ.